Sme veterinárna klinika so sídlom v Lipt. Mikuláši. Našou snahou je podať Vám pomocnú ruku pri starostlivosti o Vášho miláčika, poskytnúť Vám maximálny komfort a pohodu pre Vaše zvieratko počas návštevy na našom pracovisku alebo počas vyšetrenia u Vás doma. Tešíme sa na Vašu návštevu.

O Vášho miláčika sa bude starať:

MVDr. Martin Šmiček

 • Absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 1997-2003
 • po skončení štúdia pracoval vo farmaceutickom priemysle 2003-2004
 • od roku 2004 do 2006 veterinárna prax  na klinike malých zvierat v Českej republike
 • od roku 2006 do 2008 výkon veterinárnej činnosťi v Spojenom Kráľovstve a Dánsku
 • od 2008 veterinárna prax malých zvierat VET 4your PET s.r.o.

Absolvované školenia a semináre:

 • 2. – 3.apríla 2011 Účasť  na Oftalmologických dňoch ( David A Wilkie DVM USA) Senec
 • 10. 03. 2010 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na používanie veterinárnych röntgenových prístrojov
 • 04. – 05. 02. 2010 Absolvovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu so zameraním na práce s diagnostickými prístrojmi vo veterinárnej praxi (Banská Štiavnica)
 • 05. – 06. 12. 2009 Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora – Zobrazovacie techniky v diagnostike ochorení hrudníka a brucha (Smolenice)
 • 20. 10. 2009 Účasť na seminári – Novinky vo veterinárnej výžive, Practice management 2 (Banská Bystrica)
 • 13. 06. 2009 Odborná príprava pre röntgenológiu – DBK/DLK (Banská Bystrica)
 • 24. 03. 2009 Poverenie ústredným riaditeľom ŠVPS SR na vydávanie pasov spoločenských zvierat
 • od roku 2009 člen Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
 • 03. 03. 2007 Absolvovanie kurzu – Introduction on Applied communication in veterinary public health course (Leeds, Spojené kráľovstvo)
 • 27. 01. 2007 Absolvovanie kurzu – Auditing Risk based food safety management system (Leeds, Spojené kráľovstvo)
 • 18. 09. –  08.10. 2006 Absolvovanie kurzu – The official veterinary training course a získanie osvedčenia – Principles of  HACCP and auditing (The University of Bristol)
 • od 2006 – 2008 Člen Royal College of Veterinary Surgeons in UK (člen komory veterinárnych lekárov v Spojenom Kráľovstve)
 • 22. – 23. 10. 2005   Účasť na XIII. Výročnej konferencii ČAVLMZ (Česká asociace veterinárních lékaru malých zvířat) (Praha)
 • 11. 06. 2005 Účasť na seminári – Péče o urgentního pacienta (Brno)
 • od 2004 – 2006 člen Komory vetetinárních lékařu Českej Republiky člen kardiologickej sekcie malých zvierat

MVDr. Daniela Šmičeková

 • Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 1997-2003
 • po skončení štúdia pracovala v súkromnom sektore v oblasti hygieny potravín
 • od roku 2004 do roku 2006 ŠVS ČR
 • od roku 2006 do roku 2008 výkon veterinárnej činnosti v Spojenom kráľovstve a Dánsku
 • od 2009 ŠVPS SR

 Absolvované školenia a semináre:

 • 26. 05. 2010 Absolvovanie kurzu – Environmentální vzdělávání (Litvínov)
 • 16. 07. 2010 Atestácia I.stupňa (Brno)
 • 5. – 6. 12. 2009 Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora – Zobrazovacie techniky v diagnostike ochorení hrudníka a brucha (Smolenice)
 • 03. 03. 2007 Absolvovanie kurzu – Introduction on Applied communication in veterinary public health course (Leeds, Spojené kráľovstvo)
 • 27. 01. 2007 Absolvovanie kurzu – Auditing Risk based food safety management system (Leeds, Spojené kráľovstvo)
 • od 2006 – 2008 Člen Royal College of Veterinary Surgeons in UK (člen komory veterinárnych lekárov v Spojenom Kráľovstve)
 • 03. 06. 2005 Osvědčení o zpusobilosti podle § 26 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších prědpisu (Brno)
 • 17. 03. 2005 Osvědčení o absolvování kurzu pro veter. lékaře a složení závěrečné skoušky – Diagnostika Trichinella spec. (Praha)
 • 03.- 04. 02. 2004 Kurz interných audítorov systému manažérstva kvality podľa  STN EN ISO 190 11 (Liptovský Mikuláš)
 • Svoju profesionálnu kariéru a vedomosti sa snažíme zdokonaľovať účasťami na prednáškach, seminároch a kongresoch doma i v zahraničí.

Naše pracovisko sa stará nielen o domácich miláčikov ale aj o zverencov v rukách profesionálov. Medzi inými máme na starosti psíkov Horskej záchrannej služby SR, ktorí zachraňujú ľudské životy v ťažkých horských podmienkach.

Od roku 1994 sa venujeme chovu a výcviku nemeckých ovčiakov.

Ing. Zuzana Moravanská

Zuzka je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako správna milovníčka zvierat považuje za svoju veľkú vášeň psy. Vo voľnom čase sa pravidelne venuje výcviku psov. Strávila niekoľko rokov v zahraničí, kde sa venovala svojej profesii.  V našej veterinárnej ambulancii vykonáva prácu veterinárnej sestry. Vďaka jej skúsenostiam a zručnosti so zaobchádzaním so zvieratami sa stala platným členom našej kliniky.

Ing. Miroslava Racká

Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Niekoľko rokov strávila v zahraničí kde získala skúsenosti aj so striháním a trimovaním psov a mačiek, neskôr sa na Slovensku venovala zahraničnému obchodu a marketingu. Aktívne sa venuje tréningu psov, jazde na koni,… Vykonáva u nás funkciu manažérky kliniky, zároveň sa venuje strihaniu a trimovaniu domácich miláčikov.