TestGaleria1

Čo je kotercový kašeľ?? Streli ste sa už s týmto problémom u Vášho psa?? Čo môžete urobiť viac, aby bol Váš spoločník chránený od tohto ochorenia??

Kotercový kašeľ, ináč nazývaný aj infekčná laryngotracheitída  je akútne, veľmi nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, najmä hrtana, priedušnice a priedušiek, prejavujúce sa náhlym záchvatovitým kašľom, prípadne výtokmi z nosa a očí. Klinické príznaky sa objavia do 10 dní od nakazenia. Najčastejšie spozorujete ako prví príznak u svojho spoločníka náhly záchvatový kašeľ a dá sa ľahko vyprovokovať stlačením priedušnice. Pri zanedbanej starostlivosti  a terapii sa neskôr objaví zvýšená teplota a u jedincov s oslabenou imunitou môže toto ochorenie viesť až k zápalu pľúc.

Za ochorenie sú zodpovední viacerí pôvodcovia:

  • vírus parainfluenzy (CPiV) u psov
  • adenovírus 2 (CAV-2) u psov
  • vírus psinky (CDV-Canine distemper virus), reovírus a herpesvírus u psov
  • baktéria Bordetella bronchiseptica

Toto ochorenie trápi hlavne psov, menej sa s ním stretávame u mačiek. Je prenosné predovšetkým kontaktom s nakazeným zvieraťom. Riziko nakazenia Vášho psíka sa zvyšuje v oblastiach s veľkou koncentráciou psov ako sú – cvičáky, chovy, útulky, mestské parky, aglomerácie, výstavy a zvody.

Vhodné preventívne opatrenie pre Vášho spoločníka je vakcinácia. Na trhu sú dostupné dva druhy vakcín:

  • vakcíny , ktoré sa aplikujú pod kožu – vhodné pre dospelé psi a pre šteniatka vo veku 16 týždňov
  • vakcína , ktorá sa aplikuje priamo do nosa (nakvapká sa do nosa) a je vhodná pre dospelé psi a pre šteniatka už vo veku dvoch týždňov

Uvedené vakcinácie vykonávame aj na našom pracovisku. Mesiace január, február a marec sú vhodným obdobím pre zavakcinovanie Vášho psíka. Naša ambulancia  Vám poskytne v dané mesiace zľavu na toto preventívne očkovanie 10%.

Pridaj komentár